Conference Organizing Committee


General Co-Chairs

Shu-Ching Chen Phillip C.-Y. Sheu
Shu-Ching Chen Phillip C.-Y. Sheu
Florida International University
USA
University of California, Irvine
USA


Program Co-Chairs

Min Chen Yang Lei Leonel Sousa Yao Zhao
Min Chen Yang Lei Leonel Sousa Yao Zhao
University of Washington Bothell
USA
HP Labs
USA
Universidade de Lisboa
Portugal
Beijing jiaotong University
China

Industrial Program Co-Chairs

Gerald Friedland Wenbo He Guan-Ming Su Lei Zhang
Gerald Friedland Wenbo He Guan-Ming Su Lei Zhang
International Computer Science Institute
USA
University of New Mexico
USA
Dolby Labs Microsoft Research
USA

Workshop Co-Chairs

Yi Fang Yu-Gang Jiang Seon Ho Kim Shanchan Wu Fengqing Maggie Zhu
Yi Fang Yu-Gang Jiang Seon Ho Kim Shanchan Wu Fengqing Maggie Zhu
NYU Abu Dhabi University
USA
Fudan University
China
University of Southern California
USA
HP Labs
USA
Purdue University
USA

Demo Co-Chairs

Ramazan Savas Aygun Wolfgang Huerst Lifeng Sun Cha Zhang
Ramazan Savas Aygun Wolfgang Huerst Lifeng Sun Cha Zhang
University of Alabama in Huntsville
USA
Utrecht University
The Netherlands
Tsinghua University
China
Microsoft Research
USA

Panel Co-Chairs

Peng Cui Ying Li Alexander Loui Abdulmotaleb El Saddik
Peng Cui Ying Li Alexander Loui Abdulmotaleb El Saddik
Tsinghua University
China
IBM T.J. Watson Research Center
USA
Eastman Kodak Company
USA
University of Ottowa
Canada

Best Paper Award Committee Co-Chairs

Homer Chen Mohan S. Kankanhalli Mei-Ling Shyu
Homer Chen Mohan S. Kankanhalli Mei-Ling Shyu
National Taiwan University
Taiwan
National University of Singapore
Singapore
University of Miami
USA

Publicity Co-Chairs

Hsin-Yu Ha Zifang Huang Shuqiang Jiang Ibrahim Kamel
Hsin-Yu Ha Zifang Huang Shuqiang Jiang Ibrahim Kamel
Florida International University
USA
Western Union Digital
USA
Chinese Academy of Sciences
China
University of Sharjah. Sharjah
USA
Dianting Liu Tian Song Qiusha Zhu
Dianting Liu Tian Song Qiusha Zhu
American Integrity Insurance Company of Florida
USA
Tokushima University
Japan
SENZARI, Inc.
USA

Publication Co-Chairs

Mira Kim
Mira Kim
University of California, Irvine
USA

Registration Co-Chairs

Jennifer Jin Shaoting Wang
Jennifer Jin Shaoting Wang
University of California, Irvine
USA
University of California, Irvine
USA

Web Chair

Xing Hao
Xing Hao
University of California, Irvine
USA

Finance Chair

George Wang
George Wang
California State University, Northridge
USA

Local Arrangement Chair

George Wang
George Wang
California State University, Northridge
USA

Steering Committee

Kiyoharu Aizawa Keith K.C. Chan Shu-Ching Chen Koiti Hasida
Kiyoharu Aizawa Keith K.C. Chan Shu-Ching Chen Koiti Hasida
University of Tokyo
Japan
Hong Kong Polytechnic University
China
Florida International University
USA
University of Tokyo
Japan

Xiaofei He Tiejun Huang Wooju Kim Mark Liao
Xiaofei He Tiejun Huang Wooju Kim Mark Liao
Zhejiang University
China
Peking University
China
Yonsei University
Korea
Academia Sinica
Taiwan

Phillip C.-Y. Sheu Yonghong Tian Jeffrey J.P. Tsai Atsuo Yoshitaka Roger Zimmermann
Phillip C.-Y. Sheu Yonghong Tian Jeffrey J.P. Tsai Atsuo Yoshitaka Roger Zimmermann
University of California, Irvine
USA
Peking University
China
Asia University
Taiwan
JAIST
Japan
National University of Singapore
Singapore